Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In sommige gevallen is een bericht reeds aangekomen in Hector maar nog niet in het EMD. Dit kan gebeuren wanneer het EMD nog niet goed geconfigureerd was of Hector zelf. In die gevallen is het handig om opnieuw de berichten te exporteren nadat de configuratie werd aangepast. De actie "Exporteer EMD" laat drie verschillende scenario's van exporteren toe.

 

 

Exporteer de bijlage op basis van het functionele type

Gebruik deze functie als de configuratie werd gecorrigeerd in ofwel EMD ofwel Hector. Het herhaalt de automatisch export configuratie mocht het bericht op dat moment in Hector aankomen.

Exporteer de bijlage met een zelfgekozen functioneel type

Gebruik deze functie als de verzender berichten met een verkeerd functioneel type verzendde. Dit laat toe om het export gedrag op basis van een ander functioneel type uit te voeren. Op die manier kunnen de fout gestuurde berichten alsnog in het EMD geraken. Het blijft echter cruciaal dat de verzender op de hoogte wordt gebracht van de foute versturing en het probleem daar wordt aangepakt.

Download berichten via de browser

Deze functie wordt vooral door ons support team gebruikt om te troubleshooten.

 

  • No labels