Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hector laat toe om verschillende types berichten op te maken. Echter om zeker te zijn dat de ontvanger het formaat kan lezen en integrerenin zijn EMD is het best om een gestructureerd verslag te maken. De naam van zo'n verslag noemt men medidoc-report en is eenvoudig aan te maken via Hector/Mybox 

  • klik op 'nieuw' 
  • zoek op 'Medidoc'
  • Selecteer het medidoc formulier en vervolledig het alvorens te verzenden of af te printen.


  • No labels