Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De gebruiker van Mybox kan één of meerdere berichten doorsturen naar één of meerdere dokters, ziekenhuizen, departementen, praktijken etc..

Dit is handig om bijvoorbeeld foutief geadresseerde berichten eenvoudig door te sturen naar de juiste.

  • No labels