Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Heeft u een probleem met Mybox? Kijk dan zeker of hieronder de oplossing beschikbaar is. 

Si votre Hector Mybox ne s'ouvre pas regardez ci-dessous pour une solution à votre problème.


Waarom krijg ik deze pagina te zien in plaats van MyBox?

Mybox kan enkel werken als Hector actief is. Start Hector en klik na een halve minuut terug op het Mybox icoon. Indien u Hector nooit start, dan werkt u vermoedelijk met een hector die als service of deamon werd geïnstalleerd. In dat geval herstart u best uw PC.

Pourquoi recevez-vous cette page plutôt que votre vue sur MyBox?

Mybox ne peut fonctionner que si Hector est actif. Démarrez Hector et cliquez sur l’icône Mybox après une demi-minute. Si vous ne démarrez jamais Hector, vous travaillez probablement avec un hector installé en tant que service. Dans ce cas, il est préférable de redémarrer votre PC.


Ik heb recentelijk Hector geüpgraded, maar toch zie ik geen nieuwe functionaliteit in Hector.

Vermoedelijk heeft uw browser de oude MyBox pagina's gecached. Ga naar mybox in uw browser en type Ctrl+F5. Daarna laadt uw browser zeker de laatste versie.

Hector a fait une mise à jour, mais je ne vois aucune nouvelle fonctionnalité dans Mybox, j'ai le même Mybox apparemment.

Vraisemblablement, votre navigateur a mis en cache les anciennes pages MyBox.

Allez dans mybox dans votre navigateur et tapez Ctrl + F5. Ensuite, votre navigateur chargera la dernière version.

  • No labels