Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze functionaliteit vereist een unified-messaging licentie (niet beschikbaar in Hector installaties)

Om ervoor te zorgen dat personen of departementen in uw organisatie vindbaar zijn via www.healthpages.be dien je contacten te publiceren. De MyBox applicatie ondersteunt 2 types van contacten die je kan publiceren:

  • zorgverleners: medische profielen die in uw organisatie werken en die rechtstreeks adresseerbaar willen zijn.
  • departementen: departementen in uw organisatie. Dit wordt vooral gebruikt binnen ziekenhuizen om een groep van artsen in één keer te ontsluiten.

Het is enkel mogelijk om te publiceren als de module een hospitaal, labo of CBE certificaat heeft ingeladen.

De functionaliteit is beschikbaar via settings>Publish caregivers and departments. Indien er meerdere certificaten zijn ingeladen, kies dan het juiste certificaat rechts-bovenaan.

 

Publiceren van een zorgverlener

Het is enkel mogelijk om zorgverleners te publiceren die als individu al bekend zijn op www.healthpages.be. Het volstaat om deze te zoeken en aan te duiden. 

Publiceren van zorgverleners in bulk

Via "Meerdere zorgverleners toevoegen" kan je een lijst van rizivnummers opgeven die je wil publiceren. Enkel de rizivnummers die we in healthpages vinden en bovendien nog niet hebben gepubliceerd onder de organisatie zullen we publiceren.Het volstaat om 8 cijfers op te geven. 

De publicatie op Healthpages zal tijdens de nacht verwerkt worden.

Vergeet niet op te slaan, alvorens de pagina te sluiten.

 

Publiceren van een departement

Het is mogelijk om een standaard of eigen departement te publiceren. We raden aan om in de mate van het mogelijke standaard departementen te publiceren en al zeker in het geval van ziekenhuizen. Deze departementen zijn namelijk vastgelegd door een ehealthbox conventie en worden in principe ondersteund door alle gehomologeerde eHealthboxclients.

Sommige organisaties hebben echter zo'n specifieke manier van werken, dat "eigen departementen" de enige mogelijke manier is. In dat geval verwachten we een code en 4 vertalingen per gepubliceerd departement.

Vergeet niet op te slaan, alvorens de pagina te sluiten.

  • No labels