Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het is mogelijk om als labo of polikliniek MyCarenet te gebruiken via UM/Mybox. Met deze functionaliteit laten we toe om zowel de verzekerbaarheid als de facturatie diensten te gebruiken.

Configuratie van facturatie

Ga naar de menu Mycarenet>licensing om de configuratie te beginnen en geef volgende parameters op:

 1. Mycarenet License en bijhorend paswoord van uw integrator: Tijdens de homologatie voor MyCarenet SSO heeft uw integrator een paswoord en license ontvangen. U dient deze 2 waarden hier in te vullen
 2. Map: Dit is de rootfolder van de invoicing configuratie. Binnen deze rootfolder zal UM enkele subfolders aanmaken
  1. toSend: Plaats de .ok en de myca920000 bestanden in deze folder. Zorg er voor dat je de .ok altijd pas plaatst nadat de myca920000 file weggeschreven is.
  2. received: hier zal UM de feedback bestanden plaatsen
  3. archive: hier zal UM de verzonden 920000 bestanden plaatsen
  4. error: als UM om één of andere reden niet in staat is het bestand te versturen plaatsen we deze in error. In de logs van UM staat meer info over het waarom
  5. probative-values: dit is een folder die de technische antwoorden van mycarenet bevat

Pas na een herstart van UM zal deze configuratie actief zijn en worden de subfolders automatisch aangemaakt.

 

 

 

Een facturatiebestand opsturen

Het volstaat om het facturatiebestand in de toSend subfolder te plaatsen en vervolgens de .ok file. Doe dit altijd in deze volgorde, zoniet riskeert men dat UM een onvolledige file zal proberen verwerken. UM zal namelijk onmiddellijk de bestanden oppikken. 

De status van verzonden facturatie bestanden opvolgen

Eens een bestand verzonden kan men de status op 2 plaatsen opvolgen:

 • In de received folder kan men de detail feedback bestanden terugvinden (920098,920099,931000,920999,920900)
 • Via de mybox UI kan men meer algemene technische details terugvinden zoals het auditnummer

Status in UI

Eens een bestand is verstuurd heeft men 4 mogelijke fases

 • OK: de file werd technisch aanvaard door het platform, de mutualiteit moet nog beginnen met feedback. De volgende status is ofwel NOK ofwel ONGOING
 • ONGOING: de landsbond heeft al een 931000 en mogelijks zelfs een 920098 feedback gestuurd. We wachten nu op de 920098, 920099, 920900. De volgende status is ofwel NOK ofwel DONE
 • DONE: de file werd aanvaard door de landsbond met een 920900
 • NOK: zending werd geweigerd, gelieve deze file opnieuw aan te maken, rekening houdend met de gegeven feedback

Het auditnummer van een bestand terugvinden

Het auditnummer is een unieke nummer die het mycarenet platform geeft aan de in- en output bestanden. Deze nummer kan u terugvinden in de kolom "Reference". U heeft deze nummer nodig wanneer u rechstreeks met de mycarenet helpdesk communiceert om te vragen wat de status van een bepaald facturatiebestand is.

 

Voorbeeld:

Onderstaand scherm toont 4 bestanden die werden opgestuur in december 2019. 

Configuratie van de verzekerbaarheid

De configuratie van de verzekerbaarheid, is analoog aan de facturatie. Men kan op 2 manieren gebruik maken van deze verzekerbaarheid.

Via web service

Dit is niet gewijzigd tegenover de vroegere module: MyCarenet cookbook

De endpoint vind je als volgt

 1. surf naar via http://servername:serverport/unifed-messaging/services 
 2. In de pagina toont de sectie over ConsultMyCareNetSoap onder meer de endpoint

Via de nieuwe file interface

Gebruik dezelfde license voor facturatie. Het mechanisme om op te pikken is event-based. Zodra de .ok file er staat zullen we het ogenblikkelijk verwerken. De foldernamen zijn als volgt:

 1. toQuery: Plaats de .ok en de insur bestanden hier
 2. queried: hier zal UM de toQuery bestanden plaatsen na verwerking
 3. error: als UM om één of andere reden niet in staat is het bestand te versturen plaatsen we deze in error. In de logs van UM staan meer details

Via de oude file interface (batch)

pas de bestaande batch.properties file aan. Verander de volgende property

 

 

 • No labels