Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Inbox
  • Inbox EMD 
  • Inbox andere

Inbox

Hierin vind je alle berichten terug die voor jou bestemd zijn. 

Inbox EMD 

Hierin vind je de berichten die bij ontvangst onmiddellijk werden aangeboden aan het EMD.

Inbox andere

Inbox andere = inbox - inbox EMD

...