Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vanaf versie 7.2 gebruikt Hector enkel nog de mybox gebruikersinterface. Vooral voor de gebruikers die met een EMD werken is dit een verandering. Inhoudelijk is er echter niets gewijzigd, de acties die mogelijk waren in de oudere hector versies zijn nu mogelijk in de nieuwe versie.

De links hieronder beschrijven de meest voorkomende scenario's voor Hector/Mybox gebruikers.